Despre comuna Bălușeni

Library

Denumirea comunei, provine de la numele satului Bălușeni, fixat ca resedință, deoarece era satul cel mai mare din grupul de localități menite a închega o comună rurală, conform legii de organizare rurală din 1865. Comuna, ca unitate administrativ-teritorială oficială, datează la români de la 1864, când s-a supus dezbaterii în public și s-au ales consilii comunale, municipale și județene pe baza legii (de inspirație franceză) numită pe scurt "Legea comunală", ce era de fapt o lege a organizării administrativ-teritoriale, intrând în vigoare la 1 august 1865. Înainte de această dată, formele de organizare administrativă în Moldova erau ținuturile împărțite spre mai buna conducere în plaiuri, iar mai apoi în ocoale.

Privind actuala organizare administrativ-teritorială, comuna Bălușeni figurează în documente chiar de la înființare neîntrerupt cu aceeași denumire, teritoriul său fiind însă mult mai mare la înființare. Mai redus decât astăzi a fost în perioada 1925-1929, după care revine la aproximativ același teritoriu de astăzi.

Stema comunei Bălușeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în fascie. În partea superioară, în câmp roșu, se află o cruce latină înaripată de argint. În vârful scutului, în câmp de argint, se află un coș verde. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
- crucea înaripată simbolizează mănăstirea Zosin;
- coșul reprezintă o mobilă grăitoare pentru satul Coșuleni, ce aparține comunei;
- câmpul de argint din vârful scutului face aluzie la numele comunei, "alb" = "bialo" (limba slavonă);
- coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Doroftei Gheorghe Claudiu

PRIMARUL COMUNEI BĂLUȘENI

Data nașterii: 08.12.1977

Studii: Superioare - licențiat în drept

Apartenență politică: Partidul Social Democrat

Primar din data de: 16.10.2020

Act validare mandat: 10711/193/2020


"Vă sunt profund recunoscător pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă asigur de întreaga mea considerație și întregul meu respect!"

Chiron Sorin Mihai

VICEPRIMARUL COMUNEI BĂLUȘENI

Data nașterii: 15.04.1975

Studii: mediii

Apartenență politică: Partidul Social Democrat

Viceprimar din data de: 16.01.2023

Act validare mandat: HCK 1/2023

Aiordachioaie - Leuca Maria

Secretarul general al comunei Bălușeni

Do you like our stuff? Subscribe now.

Five main reasons to sign up for our newsletter