Politica de confidențialitate pe website-ul Primăria comunei Bălușeni

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor tale cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Primăriei comunei Bălușeni, cu sediul in sat Bălușeni, comuna Bălușeni, judetul Botosani, CUI 3433890, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal in contextul utilizarii site-ului Primăriei, o pagina de Internet accesibila la adresa web https://primariabaluseni.ro, denumita in continuare "Site-ul", cu respectarea prevederilor legislative privind datele personale in vigoare in Romania, cum ar fi legea 677/2001 si Regulamentul (EU) 2016/679 ("GDPR").

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti membru inregistrat al Site-ului, Primăria va prelucra datele tale cu caracter personal precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

II.2. Daca sunteti vizitator (guest) al Site-ului, Primăria va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca esti client al Site-ului, Primăria prelucreaza datele tale cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre tine şi Primăria, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea ta asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor tale in acest scop are la baza contractul incheiat intre tine si Primăria. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre tine si Primărie.

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Primăria in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor tale in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Primăriei de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Primărie, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza consimtamantul tau, daca alegeti sa-l furnizezi.

iti poti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/sms conţinand comunicari comerciale. in plus, poti sa te dezabonezi prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor tale in acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţirii experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza interesul legitim al Primăriei de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, Primăria prelucreaza datele tale cu caracter personal astfel:

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Primărie, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza consimtamantul tau, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor tale in acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunataţi experienta ta oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza interesul legitim al Primăriei de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

IV. Durata pentru care iti prelucram datele

Ca principiu, Primăria va prelucra datele tale cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

in cazul in care sunteti client, vom prelucra datele tale pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligaţiilor legale care revin in sarcina Primăriei (de exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

in situaţia in care esti client si iti exerciti optiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul stergere cont din sectiunea Informatiile contului meu, Primăria va interpreta aceasta actiune ca optiunea ta de a te dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care te tinem la curent cu informatii despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. in acest sens, daca alegi sa iti stergi contul de utilizator, nu iti vom mai trimite e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa te informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor tale cu caracter personal. in cazul in care doresti sa nu iti mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doresti stergerea datelor, iti poti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. in cazul in care soliciti ştergerea contului, insa pe acel cont exista cel puţin o comanda activa, cererea de ştergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Daca iti retragi consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Primăria va inceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Primărie pe baza consimtamantului exprimat de catre tine inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Primăria poate dezvalui datele tale catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Primăria in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT, firme de curierat etc.), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Primărie prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Primărie pot fi transferate in afara Romaniei, catre state din Uniunea Europeana sau catre Statele Unite ale Americii, in conformitate cu garantiile oferite de standardele EU-US Privacy Shield. Este legal dar nu o vom face si nu vom transfera, vinde sau inchiria datele personale ale utilizatorilor.

VII. Drepturile de care beneficiezi

in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Primărie, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Primăriei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Primărie a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; rectificarea/completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat"), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Primăria sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Primărie catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Primăriei sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Primăria poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a te adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care consideri necesar.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a iti exercita drepturile mentionate mai sus, te rugam sa te adresezi la adresa de email: primaria @ primariabaluseni.ro. Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, te rugam sa accesezi Politica de utilizare a cookie-urilor.