Emiterea avizului de oportunitate pentru DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ

Primăria BĂLUȘENI

Primăria BĂLUȘENI

Anunțuri interes public

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ/ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, BIROURI ȘI INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN,
localitatea Zăicești, comuna Bălușeni, CF nr. 50194, Pc. nr. 79/6; CF nr. 55118, Pc nr. 79/20; CF nr. 55210, Pc. nr. 79/4, 79/3, 79/2, 82/1.

Documente atașate
acestui articol:
 Emiterea avizului de oportunitate pentru  DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ

Primăria BĂLUȘENI

Comuna Bălușeni, denumită după satul său principal, a fost stabilită ca reședință în 1865 și a rămas constantă în denumire și teritoriu de la oficializarea sa în 1864, conform "Legii comunale" de inspirație franceză.